Zinātniskā struktūra Laboratorijas Stroboskopijas laboratorija (laboratorija pārtraukusi darbību 2015.gadā)

Stroboskopijas laboratorija (laboratorija pārtraukusi darbību 2015.gadā)

Stroboskopijas laboratorija

Stroboskopijas laboratorija dibināta 1968. gadā. Laboratorijā nodarbojās ar komparatora tipa stroboskopisko pārveidotāju pētījumiem.

Komparatora tipa pārveidotāji vēsturiski parādījās vēlāk nekā ventiļa tipa pārveidotāji un tiem ir vairākas tehniskās priekšrocības. Tajos šaura strobimpulsa vietā kā strobsignālu var izmantot sprieguma lēcienu. Tas vienkāršo strobģeneratora uzbūvi. Nav vajadzīgs analogā sprieguma pastiprinātājs mērījumu rezultātu ciparošanai, jo mērījuma rezultāts komparatora izejā tiek iegūts bināras informācijas veidā kā “vieninieku” un “nuļļu” secība. Komparatora tipa pārveidotājs uz dinamiskā diapazona rēķina ļauj paaugstināt pārveidotāja jutību nepalielinot takts impulsu skaitu. Ventiļa tipa pārveidotājos jutību var paaugstināt tikai palielinot takts impulsu skaitu (pasliktinot ātrdarbību). Komparatora tipa pārveidotājos ir iespējams iegūt augstāku linearitāti, tāpēc tos lieto testsignālu kvalitātes kontrolei. Vienlaicīgi komparatora tipa pārveidotāju pielietojumi prasa vairāku jautājumu izpēti. Viena no galvenajām problēmām ir: kā ar minimālu takts impulsu skaitu nodrošināt uzdoto jutību un dinamisko diapazonu. Ir arī citi risināmie jautājumi.

Laboratorijā veicamie pētījumi notika sekojošos savstarpēji saistītos virzienos:

1. Signālu transformācijas metožu izstrāde un laikā transformētu signālu papildapstrāde ar mērķi uzlabot signāla/trokšņa attiecību, samazināt nepieciešamo iztvērumu skaitu un paplašināt pārveidojamo signālu dinamisko diapazonu.

2. Pārveidotāja galvenā mezgla – strobējamā komparatora shēmu un konstrukcijas izpēte un pilnveidošana ar mērķi uzlabot komparatoru ekspluatācijas īpašības – frekvenču joslu, stabilitāti, mazāku parametru atkarību no ārējiem faktoriem.

3. Stroboskopisko pārveidotāju elektrisko shēmu izstrāde teorētisko un modelēšanas rezultātu eksperimentālai pārbaudei, metožu tehniskās realizācijas ērtību un iespējamo praktisko pielietojumu novērtēšanai.

Iespējamās stroboskopisko pārveidotāju pielietojumu jomas ir stroboscilogrāfija, reflektometrija un UWB radiolokācija (ceļu segumu lokācija, elpošanas un sirdsdarbības lokācija, dzīvības detektēšana aiz necaurredzamas sienas un zem drupām ēku avāriju gadījumos u.c.).

Bez augstāk minētā laboratorijā veica pētījumus par attēlu apstrādi un pazīšanu ar mērķi izstrādāt ātrdarbīgas un efektīvas metodes attēlu filtrācijai un pazīšanai. Šo pētījumu rezultātu iespējamie pielietojumi ir ļoti plaši – praktiski visās tajās tehnikas un medicīnas nozarēs, kur interesējošās informācijas pasniegšanas forma ir attēls.


Laboratorijā izstrādātie produkti

Laboratorijas darbinieki: