Zinātniskā struktūra Laboratorijas Robotikas un mašīnuztveres laboratorija

Robotikas un mašīnuztveres laboratorija

   Laboratorija izveidota 2007. gadā., apvienojoties Mikroprocesoru sistēmu, Loģisko sistēmu modelēšanas un Analogdiskrēto sistēmu laboratorijām. Laboratorijā nodarbojas ar pētījumiem un veic praktiskas izstrādes iegulto sistēmu jomā, ieskaitot reāllaika sistēmas un to enerģijas patēriņa minimizēšanu.2015.gada sākumā laboratorijā tika iekļauta arī Stroboskopijas laboratorija.

   Šobrīd (2016.gadā) laboratorijā strādā 11 darbinieki: 3 vadošie pētnieki, 2 pētnieki, 1 asistents un 5 inženieri. Laboratorijas vadītājs ir Dr.hab.sc.comp. A.Baums.

Laboratorijas zinātniskās tematikas virzieni:

 • Dalītu iegultu sistēmu veiktspējas un enerģijas patēriņa optimizācija;
 • Asinhronas iegultas signālapstrādes sistēmas;
 • Bezvadu sensoru tīklu sistēmas un to pielietojumi.

Aktuālie un pēdējos gados izpildītie pētniecības projekti:

 • ERAF līdfinansētais proejkts "Elektronikas un datorzinātņu institūta starptautiskā nozīmīguma celšana"
  Nr.2015/0003/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/007

 • Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr.09.1541 „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas iegulto un radiofrekvenču identifikācijas sistēmu attīstībai un enerģijas patēriņa optimizācijai”, vadītājs Dr. M. Greitāns (2010-2012);
 • LZP pētījumu projekts 09.1345: Dalītu iegultu sistēmu veiktspējas un enerģijas patēriņa optimizācija, vadītājs Dr. A.Baums (2009);
 • LZP pētījumu projekts 05.1390: Enerģijas patēriņa un laika nosacījumiem adaptīvu iegultu sistēmu analīze un izstrāde, vadītājs Dr. A.Baums (2005-2008);
 • LZP pētījumu projekts 05.1392: Ciparsistēmu loģiskās projektēšanas dekompozīcijas metodes dinamiski rekonfigurējamo ierīču bāzē, vadītājs Dr. V.Čapenko (2005-2008);
 • LZP pētījumu projekts 05.1395: Multivides sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (MSJS) verifikācija vadītājs Dr. V.Zagurskis (2005-2008).