Zinātniskā struktūra Laboratorijas Kosmosa tehnoloģiju laboratorija

Kosmosa tehnoloģiju laboratorija


Laboratorija nodibināta 1976. gadā un nodarbojas ar precīziemmērījumiem ar signālu saistītu laika momentiem. 2016. gadā laboratorijas sastāvā strādāja 13 cilvēki, tai skaitā 5 vadošie pētnieki, 4 pētnieki, 3 asistenti, 1 inženieris. 7 zinātniekiem no laboratorijas sastāva ir doktora grāds,  1 darbinieks izstrādā promocijas darbu.  Laboratorijas vadītāja pienākumus izpilda Dr.sc.comp. Jevgeņijs Buls. 

Daudzu gadu garumā laboratorija veic pētījumus augstas precizitātes notikumu laika momentu mērīšanā, kas saistīti ar kādiem iepriekš noteiktiem signāla punktiem. Šie pētījumi pamatojas uz jaunu  metodi, izgudrotu ar Jurija ARTJUHA vadību, un kura praksē nodrošina mērījumus ar piko-sekunžu precizitāti. Balstoties uz šo metodi, bija izstrādāti daudzi notikumu taimeri, zināmi starp Satelītu Lāzerlokācijas speciālistiem visa pasaulē, ka Riga Event Timers.

No 2011.gada saskaņā ar licences līgumu ar SIA “Eventech” taimeri A033-ET tika pārdoti daudzās valstīs (ASV, Ķīna, Vācija, Somija, Polija, Anglija, Austrija, Lietuva, Krievija, Koreja, Šveice, Japāna). Pateicoties Eventech aktīvai rīcībai atradās arī jauni Notikumu Taimeru pielietojumi: gravimētrijā, 3D-scan sistēmās, TOF-spektrometrijā un citi. 2015.gadā izdevās saņemt Eiropas Kosmiskas Aģentūras pasūtījumu uz notikumu taimera izstrādi priekš kosmiskiem aparātiem.

Pašreiz laboratorijas zinātniskās darbības tematika tā notiek šādos pētniecības virzienos:

  • Precīzās laika mērīšanas teorētiskie principi un to realizācija.
  • Netradicionālu signālu apstrādes metožu izstrāde un izpēte.
  • Diskrēto attēlu apstrādes metodes un algoritmi ar augstu ātrdarbību.


Pēdējos gados laboratorijas darbinieki piedalās projektos:

No ERAF  līdzekļiem līdzfinansētie projekti:

  • Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem (LaReg) Nr. 2013/0036/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032
  • Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde (SiLA) Nr. 2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084
  • MEDUS “Multi - modeļu izstrādes tehnoloģija .NET pielietojumu projektiem” ERAF Nr. 2013/0031/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/010
  • Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai (ViPTeH) Nr. 2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016
  • Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT) Nr. 2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014
No Eiropas struktūrfondiem līdzfinansētie projekti:

Valsts pētījumu programma “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS), 4.projekts GUDPILS “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”.