Zinātniskā struktūra Laboratorijas Datoru tīklu pārvaldības problēmu laboratorija (laboratorija pārtraukusi darbību 2013.gadā)

Datoru tīklu pārvaldības problēmu laboratorija (laboratorija pārtraukusi darbību 2013.gadā)

Laboratorija dibināta 1979. gadā. Sākotnēji tā piedalījās lielā projektā - pirmā Akadēmiskā datortīkla izveidē, kurš apvienoja vairākus desmitus pētniecības un mācību institūcijas Latvijā, citās republikās un valstīs. Tīkla produkti, kurus izstrādāja šī projekta ietvaros, tika lietoti daudzus gadus. Tika publicēti vairāk kā 100 zinātniskie darbi. Laboratorijas galvenās pētniecības sfēras ir datortīklu procesu modelēšana, analīze un optimālu risinājumu meklēšana.

Pēdējo gadu galvenās zinātniskās aktivitātes bija saistītas ar:

  • vadības procesu efektivitātes analīze datu pārraides tīklos;
  • servisa kvalitātes (Quality of Services, QoS) līdzekļu efektivitātes pētniecība datortīklos ar laika jutīgu datu plūsmu;
  • dažādu bezvadu tīklu arhitektūru analīze;
  • radioloģijas attēlu automatizēta analīze ar objektu atpazīšanu un mērīšanu, dažu medicīnisko radītāju automatizēta mērīšana;
  • dažu procesu efektivitātes analīze un metrikas kopienu izstrāde.

No 2009 līdz 2010 gadam laboratorija ir piedalījusies sekojošu ERAF līdzfinansētu projektu realizācijā: «Datu migrācijas metodes izstrāde” (projekts Nr.JPI/2.1.2.2.1/09/01/084) un „Pētījums par mākslīgā intelekta izmantošanas iespējām radioloģiskās diagnostikas veikšanā” Nr.JPI/2.1.2.2.1/09/01/115. Pirmā projekta ietvaros tika izstrādāts teorētiski pamatots metriku komplekts, datu migrācijas procedūru efektivitātes novērtējumam. Otra projekta ietvaros tika izstrādāta pārlūkprogramma radioloģijas izmeklējumu rezultātu, kas iegūti ar datortomogrāfu, digitālo rentgenu, magnētiskās rezonanses un citām iekārtām, efektīvai pārlūkošanai.

Laboratorijas darbinieki aktīvi piedalijās Latvijas zinātnes un izglītības datu pārraides tīkla koncepcijas izstrādē un projekta realizācijas rezultāta ir plānots uz laboratorijas bāzes veidot „Teikas” rajonā izvietotā Valsts zinātnisko institūtu datu centru „TeikaDat”.