Projekti Projektu saraksts

Šobrīd tiek īstenoti :


Valsts pētījumu programma

“Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) 2014.-2017.gadam.


Projekts Nr.1. „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”. (KiFiS)

Projekts Nr.4. „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”. (GUDPils)

VPP „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē”  „EVIDEnT”,

Projkets Nr.1 „Jūras vides funkcionēšana un iespējamo izmaiņu novērtējums”  – „JURSENS”.

Starptautiskie projekti

EU FP7 ARTEMIS project: "Dependable Embedded Wireless Infrastructure" (DEWI) (Grant Agreement no 621353)

ECSEL project „Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Cars” (3Ccar)

EEA/Norway Grants “Research and Scholarship” programme project "Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities" (HIPPAC)

Eiropas Kosmosa aģentūras projekti

Eiropas Kosmosa aģentūras projekts Nr. 4000115326/15/NL/NDe "On-board implementation of the multi-purpose Event Timer"

Eiropas Kosmosa aģentūras projekts Nr. 4000118771/16/NL/SC "Dynamic land use monitoring by fusion of satellite data" - DynLand

Līgumpētījumi

CUBE

DIPA

DziNTA