Paziņojumi Sludinājumi


Meklējam kolēģi (studentu) darbam ar augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) sistēmu.
Ja Tu proti vai Tevi interesē apgūt kādu no šīm lietām, sūti savu CV uz info@edi.lv:
- Dziļo neironu tīklu apmācība (DeepLearning)
- Virtuālo mašīnu uzstādīšana serverim (ar Ubuntu, Windows)
- Automatizēta HPC klāstera izveide un web interfeisa izstrāde
- Daudz-mašīnu (GPU) paralēlā apstrāde
- Pārprogramēšana c/python valodās
Darba uzdevumi:
- Izpētīt prasības pret HPC klasteri, apzinot esošos lietojumus.
- Izpētīt pasaules praksi HPC klastera pārvaldībā ar (EDI) lietojumiem saistītajos virzienos.
- Noskaidrot, kāda būtu optimāla pārvaldības programmatūra / operētājsistēma.
- Praktiski īstenot klasteri (nepieciešams, lai EDI klasteris automātiski atjauninātos.).

Atalgojums atkarībā no pieredzes un prasmēm robežās no 400 līdz 800 EUR par 20h nedēļā noslodzi. Darbu iespējams savienot ar atbilstoša profila studijām. Iespējams arī pilnas slodzes darbs vairākos projektos, kur tiek izmantotā šī HPC infrastruktūra.


Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina konkursu uz asistentu, pētnieku un vadošo pētnieku akadēmiskajiem amatiem: Elektronikas, signālu apstrādes un datorzinātnes specialitātēs.

Pieteikumā jānorāda specialitāte un amats uz kuru pretendē.

Pieteikumi iesniedzami līdz 18.februārim.

Papildus informāciju var iegūt - Rīgā, Dzērbenes ielā 14, „A” korpusā, 1-3 kab., rakstot uz info@edi.lv, vai zvanot: 67558266

Pieteikumam pievienot:

1) Curriculum Vitae,

2) akadēmiskos un zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas,

3) publicēto zinātnisko darbu sarakstu (2013.-2018. g.),

4) citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).


Elektronikas un datorzinātņu institūts iznomā:

Adrese: Rīgā, Dzērbenes ielā 14, „C” un „D” korpuss, kadastra Nr. 01000920440002 un Nr. 01000920440006.

Telpu platības: iespējams nomāt telpas 10, 20, 35, 50, 70, 100 un 300m2 (izmēri noapaļoti) platībā.

Lietošanas mērķis: telpas laboratoriju ierīkošanai, biroja telpas, darba telpas, telpas ražošanai.

Nomas līguma termiņš: 1 gads ar tiesībām pagarināt, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņa ierobežojumu.

Telpu nomas maksa: telpas minimālā nomas maksa, atkarīga no telpas izmēra un tiek noteikta atbilstoši apstiprinātajam maksas pakalpojumu cenrādim, ar kuru iespējams par konkrēto telpu iepazīties apskates laikā.

Kontaktpersona papildus informācijas saņemšanai: Andris Traviņš, tālr. 67558157, e-pasts: andris.travins@edi.lv

Telpu apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.

Nomas līguma projekts: pielikumā

Informācija par izsolēm: mutiskas izsoles tiek organizētas, ja ir saņemts pretendentu pieteikums ar mērķi nomāt telpas.