Paziņojumi Sludinājumi

Elektronikas un datorzinātņu institūts

izsludina konkursu

uz asistentu, pētnieku un vadošo pētnieku akadēmiskajiem amatiem:

Elektronikas, signālu apstrādes un datorzinātnes specialitātēs

Pieteikumā jānorāda specialitāte un amats uz kuru pretendē.

Pieteikumi   iesniedzami līdz 16.07.2018.

Papildus informāciju var iegūt - Rīgā, Dzērbenes ielā 14, „A” korpusā, 1-3 kab., rakstot uz info@edi.lv, vai zvanot: 67554500

Pieteikumam pievienot:

1) Curriculum Vitae,

2) akadēmiskos un zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas,

3) publicēto zinātnisko darbu sarakstu (2013.-2018. g.),

4) citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).


Iznomā:


Adrese: Rīgā, Dzērbenes ielā 14, „C” un „D” korpuss, kadastra Nr. 01000920440002 un Nr. 01000920440006.

Telpu platības: iespējams nomāt telpas 10, 20, 35, 50, 70, 100 un 300m2 (izmēri noapaļoti) platībā.

Lietošanas mērķis: telpas laboratoriju ierīkošanai, biroja telpas, darba telpas, telpas ražošanai.

Nomas līguma termiņš: 1 gads ar tiesībām pagarināt, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņa ierobežojumu.

Telpu nomas maksa: telpas minimālā nomas maksa, atkarīga no telpas izmēra un tiek noteikta atbilstoši apstiprinātajam maksas pakalpojumu cenrādim, ar kuru iespējams par konkrēto telpu iepazīties apskates laikā.

Kontaktpersona papildus informācijas saņemšanai: Andris Traviņš, tālr. 67558157, e-pasts: andris.travins@edi.lv

Telpu apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.

Nomas līguma projekts: pielikumā

Informācija par izsolēm: mutiskas izsoles tiek organizētas, ja ir saņemts pretendentu pieteikums ar mērķi nomāt telpas.