Paziņojumi

Paziņojumi

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina konkursu pēcdoktorantiem pieteikumu priekšatlasei Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latv...

lasīt vairāk...


Akadēmisko darbu tēmas

Elektronikas un datorzinātņu institūts aicina RTU, LU un citu augstskolu studentus izstrādāt savus ma...

lasīt vairāk...


Sludinājumi

Amata konkurss Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina konkursu uz asistentu, pētnieku un vadošo pētnieku akadēmiskajiem amatiem - Elektronikas, signālu apstrādes un datorzinātnes speci...

lasīt vairāk...