Par EDI Struktūra

Institūta struktūru veido:

 • 1.1. Direkcija,

 • Direktore - Ieva Tentere
 • Zinātniskais direktors - Modris Greitāns
 • Projektu asistente - Zane Letapure - Neļķe
 • Personāla speciāliste - Pārsla Krūmiņa
 • Informācijas vadības speciāliste - Jolanta Beitāne
 • 1.2. Tehniskā un saimniecības daļa,

 • Galvenais inženieris - Viktors Harlinskis
 • 1.3. Grāmatvedība,

 • Galvenā grāmatvede - Aija Katlapa
 • Vecākā grāmatvede - Ziedīte Migliniece

2010.gadā, lai īstenotu ESF līdzfinansētā projektā „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētniecības un attīstības centrs” nospraustos mērķus, tika izveidots Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs, tajā iesaistot Diskrētās signālu apstrādes, Iegulto sistēmu laboratorijas. 2012.gadā šajā centrā iekļāvās arī jaunizveidotā Kiberfizikālo sistēmu laboratorija. Centra zinātniskais vadītājs ir Leo Seļāvo.

+ AST žurnāla redakcija;

+ zinātniskās darbības sekretārs;

+ iepirkumu komisija.


STARPTAUTISKĀ KONSULTATĪVĀ PADOME