Precīzu laika intervālu mērīšanas aprīkojuma iegāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA) (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2018/9.

Nolikums

Informatīvais paziņojums ievietots IUB mājas lapā 25.05.2018.


LĒMUMS