„Āra teritorijas pielāgošana paplašinātajai ITS (Inteliģentās transporta sistēmas) testa videi” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (EDI-PIA)  (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”.


Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2018/4.


Nolikums

Nolikuma 2.1. pielikums „Būvprojekta ģenerālais plāns”
Nolikuma 2.1.1.pielikums „Ceļa seguma plāns”
Nolikuma 2.1.2. pielikums „Ceļa segas konstrukcija”
Nolikuma 2.2. pielikums „Paskaidrojuma raksts”
Nolikuma 3.1. pielikums “Darbu organizācijas projekts”
Nolikuma 4.2.pielikums „Lokālā tāme”

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 26.03.2018.


LĒMUMS

Līgums ar SIA D BŪVE

Paziņojums IUB ievietots 23.05.2018.