"Materiālu un instrumentu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174)"


Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2018/2


Nolikums

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 01.03.2018.


LĒMUMS


Līgums ar SIA SEMICOM - Iepirkuma 1.daļa

Līgums ar SIA EK - Iepirkuma 2., 4. un 5.daļa


Līgums ar SIA YEInternational - Iepirkuma 3.daļa

Paziņojums IUB ievietots 27.04.2018.