„Pētniecības materiālu iegāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.4./16/A/174) ietvaros”

identifikācijas Nr. EDI 2018/14

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.10.2018. plkst. 11:00

Nolikums

Lēmums

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta.