Garāžas aprīkojums vied(elektro) auto pētījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014) ietvaros)

identifikācijas Nr. EDI 2018/13

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.10.2018. plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskā specifikācija


LĒMUMS