Sarunu procedūra „Papildus darbi āra teritorijas pielāgošana paplašināšanai ITS (Inteliģentās transporta sistēmas) testa videi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība” (EDI-PIA) (vienošanās Nr. 1.1.1.4./17/I/014)”,

iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2018/11

LĒMUMS

Līgums