„Elektronikas un datorzinātņu institūta ēku tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde un dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē fasādes vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes I daļas noformēšanai”

iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2016/4

Nolikums

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots: 13.09.2016.

LĒMUMS

Paziņojums IUB ielikts 04.10.2016.

Līgums