„Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma” (vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015) un  Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētam projektam ”Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas” (vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014)”  Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/8


Nolikums

IUB paziņojums par plānoto līgumu ielikts 30.04.2015

Lēmums

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots: 22.05.2015.

Līgums ar SIA "EK" (InBiT)

Līgums ar SIA "EK" (PALMS)