„Konferenču zāles aprīkojuma iegāde ERAF līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros”


Nolikums

Paziņojums IUB mājas lapā ievietots 10.11.2015.

Lēmums

Paziņojums IUB ielikts 25.11.2015.

Līgums