„Konferenču zāles aprīkojuma iegāde ERAF līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros” Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/20


Nolikums

Paziņojums IUB ielikts 13.10.2015.


LēmumsLīgums

Paziņojums IUB ielikts 30.10.2015.