„Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas „Pētniecība un Stipendijas” projektam „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (Projekta Nr. NFI/R/2014/070)” Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/19


Nolikums

Paziņojums IUB ievietots 30.09.2015.


IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA.

PAZIŅOJUMS IUB MĀJAS LAPĀ IEVIETOTS 12.10.2015.