„Konferenču zāles aprīkojuma iegāde ERAF līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros” Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/18


Nolikums

Paziņojums IUB mājas lapā ievietots 28.09.2015.


IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ