„Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētam projektam „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas” (vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014)” Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/15


Nolikums

Paziņojums IUB mājas lapā ievietots 27.06.2015.

Lēmums

Paziņojums IUB mājas lapā ievietots 17.07.2015.

Līgums