„Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros” Iepirkuma identifikācijas numurs  EDI 2015/14


Nolikums

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 25.06.2015.

Tāme

Lēmums

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 17.07.2015.

Līgums