„Elektronikas un datorzinātņu institūta funkciju un uzdevumu ārējais audits, attīstības potenciāla izvērtējums un rekomendāciju izstrāde attīstības stratēģijai projekta (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/002) ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/13


Nolikums

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 18.06.2015.

Lēmums

Paziņojums IUB ielikts 17.07.2015.

Līgums