Elektronikas un datorzinātņu institūta finanšu vadības un grāmatvedības politikas sākotnējais ex-ante audits projekta Nr.2DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/002 ietvaros” Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/9


Nolikums

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 28.05.2015.

Lēmums

Informatīvs paziņojums IUB mājas lapā ievietots 08.06.2015.