„Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma” (vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015) Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/7

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 01.04.2015.

Nolikums

Lēmums

Līgums ar "Semicom"

Līgums ar "Baltelement"