„Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem „Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai” (vienošanās Nr.2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031) „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032)”

Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/4

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 02.03.2015.

Nolikums

Lēmums

Līgums Nr.1.3.-25/10-15/VIAA/031

Līgums Nr.1.3.-25/11-15/VIAA/032

Līgums Nr.1.3.-25/12-15/VIAA/032

Līgums Nr.1.3.-25/13-15/VIAA/032