„Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem „Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai” (vienošanās Nr.2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031) „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032)”

Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/3

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 10.02.2015.

Nolikums

Lēmums

IEPIRKUMU PROCEDŪRA IZBEIGTA BEZ REZULTĀTIEM!