„Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa  vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts”

Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/2

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 23.01.2015.

Nolikums

A Korpusa renovācijas tāme

A Korpusa logu attēls

A Korpusa telpu plāni

LĒMUMS

Līgums (SIA "Perfekt Buve")

Līgums (SIA 'Windows Factory")