„Elektronikas un datorzinātņu institūta koplietošanas korpusa, ieejas halles logu un durvju atjaunošana projekta Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/002 ietvaros” Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/12

Nolikums

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 15.06.2015.

Tāme

Telpu plāns 1.stāvam


Telpu plāns 2.stāvam

Lēmums

Paziņojums IUB mājas lapā ievietots 20.07.2015.

Līgums