„Elektronikas un datorzinātņu institūta finanšu vadības un grāmatvedības politikas sākotnējais ex-ante audits projekta Nr. 2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 ietvaros” Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/11


Nolikums

Informācija IUB mājas lapā ievietota 15.06.2015.


Lēmums

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots: 07.07.2015.

Līgums ar SIA "Revīzija un vadības konsultācijas"