„Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts”

Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/1

Informējam, ka iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 27.01.2015.

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 12.01.2015.

Nolikums

A Korpusa renovācijas tāme

A Korpusa logu attēls

A Korpusa telpu plāni


IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA PAZIŅOJUMS IEVIETOTS IUB MĀJAS LAPĀ 20.01.2015.