„Zinātnisko iekārtu piegāde projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2014/8/AK


Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 15.09.2014.

Nolikums

Grozījumi nolikumā

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (03.11.2014.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.10.2014.)


Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu IUB ievietots 16.12.2014.