„Elektronisko materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr. 2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032)

Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2014/4


Nolikums

Paziņojums par lēmumu

Līgums

Paziņojums par lēmumu IUB mājas lapā ievietots 08.05.2014.

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 07.04.2014.