„Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētam projektam „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” (vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016) ietvaros.

Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2014/7

Līgums

Paziņojums par rezultātu mājas lapā ievietots 03.07.2014.

Paziņojums par lēmumu

Informatīvais paziņojums par plānoto līgumu IUB māja slapā ievietots 16.06.2014.

Nolikums