„Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa telpu renovācija projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros.

Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2014/6/AK


Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 18.06.2014.

Nolikums

Lokālā tāme

Paziņojums par rezultātu IUB mājas lapā ievietots 25.07.2014.