„Pētniecības materiālu un instrumentu iepirkums Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētiem projektiem „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” (vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/API /VIAA/016), ”Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas” (vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014)

Iepirkuma identifikācijas Nr.EDI 2014/2

Nolikums

Paziņojums par lēmumu

Līgums

Līgums

Līgums

Paziņojums par rezultātu mājas lapā ievietots 12.03.2014.

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 12.02.2014.