„Pētniecības materiālu un inventāra iepirkums Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētam projektam ”Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas” (vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014) un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma” (vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015) „Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai” (vienošanās Nr.2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031)

Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2014/11

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 18.12.2014.

Nolikums

Lēmums

Līgums 1.3.-25/04-15/VIAA/014

Līgums 1.3.-25/05-15/VIAA/014

Līgums 1.3.-25/06-15/VIAA/014