„Pētniecības materiālu un inventāra iepirkums Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētiem projektiem „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” (vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016), ”Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas” (vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014) un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma” (vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015)

Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2014/10

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 30.10.2014.

Nolikums

Paziņojums par lēmumu

Paziņojums par lēmumu mājas lapā ievietots 27.11.2014.

Līgums (InBit_Semicom)

Līgums (ViPTeH_Semicom)

Līgums (PALMs_Semicom)

Līgums (PALMs_Blatelectron)