Iepirkumi

IEPIRKUMI

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nodrošinot atklātības un vienlīdzības principu ievērošanu,  „Elektronikas un Datorzinātņu institūts” kā  pasūtītājs, Publisko iepirkumu likuma izpratnē,  savā mājas lapā  sniedz  informāciju  par plānotajiem  iepirkumiem.

IEPIRKUMI 2017

"Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „D” ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.01000920440006 energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros" Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2017/7/AK

"Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu logu nomaiņa projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.01000920440001 energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros" Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2017/6/AK

"Augstas izšķirtspējas satelītu multispektrālo un radara datu iepirkums Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Eiropas Sadarbības valsts plāna (ESVP) projekta "Dynamic Land Use Monitoring by Fusion of Satellite data (DynLand)" ietvaros" Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2017/5

"Elektronikas un datorzinātņu institūta darbinieku veselības apdrošināšana" Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2017/4

„Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „D” telpu logu nomaiņa projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.01000920440006 energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2017/3/AK

„Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.01000920440001 energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2017/2/AK

„Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu logu nomaiņa projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.01000920440001 energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2017/1/AK

IEPIRKUMI 2009 - 2016