Iepirkumi

IEPIRKUMI

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nodrošinot atklātības un vienlīdzības principu ievērošanu,  „Elektronikas un Datorzinātņu institūts” kā  pasūtītājs, Publisko iepirkumu likuma izpratnē,  savā mājas lapā  sniedz  informāciju  par plānotajiem  iepirkumiem.

IEPIRKUMI 2019


Aktuālie iepirkumi no 2018. gada
IEPIRKUMI-ARHĪVS 2009 - 2018