Publications 2005 Draudu novēršanas sistēmu modeļa interpretācija daudz aģentu sistēmu ontoloģijā

A.Ermuiža. Draudu novēršanas sistēmu modeļa interpretācija daudz aģentu sistēmu ontoloģijā. RTU 46. starptautiskā zinātniskā konferencē, 2005. g. 14. oktobrī Rīgā un pieņemts publicēšanai RTU zinātniskos rakstos 2005. g. novembrī.