Garāžas telpu pielāgošana aprīkojuma uzstādīšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā "Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)" (vienošanās Nr. 1.1.1.4./17/I/014)

identifikācijas Nr. EDI 2018/12

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.09.2018. plkst. 10:00

Nolikums

Veicamie darbi