Aktualitātes

19.-20. septembris

EDI telpās tiek organizēta starptatiskā projekta "Frictionless Energy Efficient Convergent Wearables For Healthcare and Lifestyle Applications (CONVERGENCE)" https://convergence-era.org/ partneru tikšanās, kurā tiek apspriests projekta progress. Institūta pārstāvji prezentē sasniegtos rezultātus fizisko aktivitāšu sensoru sistēmas izstrādē. Institūtu pārstāv insitūta darbinieki: Modris Grietāns, Ričards Cacurs, Juris Ormanis, Artis Rozentāls un Kaspars Ozols.11-12. septembris

Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais asistents, Rihards Novickis, piedalās projekta "Integrated Components for Complexity Control in affordable electrified cars (3Ccar)" projekta rezultātu apkopošanas pasākumā Vīnē, Austrijā.6.septembris

Japānas Arējās tirdzniecības veicināšanas organizācijas JETRO vizītes ietvaros, kuru Latvijā organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Institūtā viesojas Japānas uzņēmēju delegācija. Pasākuma ietvaros viesi tiek iepazīstināti ar Institūtā īstenotajiem pētījumiem un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas.


5-6. septembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Kaspars Ozols un zinātniskais asistents Niklāvs Barkovskis piedalās "Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems" (I-MECH) projekta tikšanās un izvērtēšanas pasākumā Briselē, Beļģijā. Pasākuma laikā Eiropas Komisijas pārstāvjiem tiek prezentēts projekta pirmajā gadā paveiktais, kā arī plānotas turpmākās aktivitātes. EDI (kā darba paketes vadītājs) prezentē instrumentācijas līmeņa tehnisko darba paketi. Vairāk par projektu www.i-mech.eu  un šajā video: https://www.youtube.com/watch?v=NYl_rTPOp2Y


24. jūlijs

Otrdien, 24. jūlijā, plkst.10:00, Elektronikas un datorzinātņu institūtā  “A” auditorijā, Dzērbenes ielā 14, notiks seminārs par Matlab un SolidWorks programmatūru. Aicināti visi, kuriem nākotnē varētu rasties nepieciešamība lietot šo programmatūru, vai kuri jau to lieto un varbūt vēlas uzzināt ko jaunu.


16.-19.jūlijs

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Aleksandrs Ļevinskis piedalās projekta “AutoDrive” (Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable) pārskata pasākumā Minhenē, Vācijā. Pasaukuma gaitā "AutoDrive" projekta pirmā gada rezultāti tiek prezentēti Eiropas Komisijas ekspertiem   - Karlheinz Topp (Ext. Bosch, Germany) un  Thomas Harder (European Center for Power Electronics e.V.). no kuriem tiek saņemta atgriezeniskā saite par projektu īstenošanu, kā arī citi ieteikumi.   Pasākumā laikā arī tiek apspriesta un plānota  projekta turpmākā realizācija.26.-27.jūnijs

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Aleksandrs Ļevinskis piedalās “AutoDrive” (Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable) projekta pārskata sagatavošanas pasākumā Viļņā, Lieutuvā. Pasakuma mērķis ir sagatavošanas darbi ikgadējam Eiropas ​Komisijas pārskatam. Pasākuma laikā  tiek apspriesta un plānota arī projekta turpmākā īstenošana.

 


19. jūnijs

Institūta zinātniskais direktors, vadošais pētnieks Modris Greitāns ar referātu "Viedu iegultu kooperatīvu sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojums" uzstājas IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā inženierzinātņu un tehnoloģijas sekcijā.

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, no 18.-20. jūnijam Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgā norisinās nozīmīgs notikums Latvijas zinātnes dzīvē – IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress.

Kongresa mērķis ir savest kopā Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekus un viņu draugus no visas pasaules, lai piedāvātu risinājumus Latvijas attīstībai un veicinātu ilgtermiņa sadarbību.


18. jūnijs

Sveicam kolēģus elektronikas inženierus Danielu Jāni Justu, Romānu Maļiku un Tomu Stūrmani ar maģistra grāda iegūšanu!

Sveicam kolēģus informātikas/elektronikas tehniķus Andi Bizunu un Didzi Lapsu ar bakalaura grāda iegūšanu!


14. jūnijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās Inteliģento transporta sistēmu forumā, Rīgā, Latvijā. Forumā tiek diskutēti attīstības scenāriji  C-ITS (cooperative intelligent transport systems) risinājumiem Baltijas valstīs, kā arī saprasti izaicinājumus un problēmas kā publiskajā, tā privātajā sektorā.


12.jūnijs

Elektronikas un datorzinātņu institūtā ar prezentāciju uzstājas vecākais TNO pētniecisās institūcijas konsultants pašbraucošo automobiļu jomā Svens Jansens. Prezentācijā tiek stāstīts par TNO un tā aktivitātēm pašbraucošo un kooperatīvo automobiļu jomā kā arī par AUTOPILOT projekta mērķiem un aktivitātēm. Vairāk par projektu: http://autopilot-project.eu


11.jūnijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols, kā arī Kiber-fizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskie asistenti Ingars Ribners un Aleksandrs Ļevinskis piedalījās seminārā "Get connected! Seminar on smart mobility and sustainable logistics", kuru rīko Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā, Rīgas Brīvosta sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Connekt.

Semināru atklāja Latvijas Satiksmes ministrs Uldis Augulis un Nīderlandes karalistes Infrastruktūras un ūdenssaimniecības vice ministrs Mark Frequin. Seminārā tika runāts par Rīgas un Roterdamas ostu attīstību un sadarbību, par inovatīvu risinājumu pielietojumu transporta un loģistikas nozares attīstībā.

Pasākuma laikā Viņa majestātei Nīderlandes karalim Willem-Alexander un citiem pasākuma viesiem, EDI pētnieks Kaspars Ozols un asistents Aleksands Ļevinskis sadarbībā ar TNO pētniecības centra pārstāvi Svenu Jansenu (Nīderlande) demonstrēja EDI izstrādātās tehnoloģijas pašbraucošiem automobiļiem uz demonstrācijas automobiļa. Viesi tika iepazīstināti arī ar EDI šī brīža aktuālajiem starptautiskajiem projektiem viedās mobilitātes jomā: 3Ccar, Autodrive un Prystine.

Savukārt, EDI zinātniskais direktors Modris Greitāns un asistents Ingars Ribners sarunā ar Viņa majestāti Nīderlandes karali Willem-Alexander diskutēja par pētniecības jautājumiem, kurā piedalījās arī TNO pārstāve Nicolien Hendrickx un Qix pārstāvis Gabi Kool. Tika spriests par pētniecības rezultātu potenciālu, TNO kā piemēru Latvijai kā veidot pētniecības un tehnoloģiju organizāciju, kā arī citas jaunāko tehnoloģisko sasniegumu aktualitātes.

1.jūnijs

Institūta zinātniskais direktors, vadošais pētnieks Modris Greitāns  un diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās Dizaina darbnīcā stratēģisko projektu identificēšanai viedās pilsētas tehnoloģiju jomā! Darbnīcas mērķis ir identificēt nacionālās nozīmes stratēģiskos projektus, lai tos tālāk attīstītu un virzītu Eiropas Savienības līmeņa investīciju (Horizon 2020) piesaistei pēc 2020.gada.
31.maijs


Sveicam mūsu kolēģi - zinātnisko asistentu JĀNI ĀRENTU ar izcili aizstāvēto maģistra darbu un maģistra grāda iegūšanu!30. maijs

"Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Aleksandrs Ļevinskis piedalās "Programmable Systems for Intelligence in Automobiles"  (PRYSTINE) projekta atklāšanas tikšanās pasākumā Minhenē, Vācijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija.
23. maijs

Elektronikas un datorzinātņu institūts uzsāk  jaunu tradīciju "EDI diena" - pasākumu, kurā  var iepazīties ar institūta zinātniskajām aktualitātēm, parunāt ar mūsu pētniekiem un kopīgi kalt sadarbību zinātnes, inovāciju un komercializācijas jomās.

Pasākumā ir  iespēja dzirdēt prezentācijas par institūtu un tā projektiem, aplūkot demonstrācijas un institūta laboratorijas.

Pasākuma video pieejams šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=OYXLZOXsju4&t=1868s


Sveicam mūsu kolēģi

Dr.sc.ing. Robertu Kadiķi

ar doktora grāda iegūšanu!2018. gada 19.aprīlī  RTU notika promocijas padomes atklātā sēde RTU P-08, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai elektronikas nozarē aizstāvēja ROBERTS KADIĶIS par tēmu "Efektīvas metodes kustīgu objektu atklāšanai un raksturošanai video ". Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē www.rtu.lv23.aprīlis

Pirmdien, 23.aprīlī, plkst. 10:00 Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais nezināmajā" saruna ar EDI vadošo pētnieku, zinātnisko direktoru Modri Greitānu par  Institūtā veiktajiem biomedicīnas pētījumiem.


10. - 13. aprīlis

Zinātniskais asistents Rihards Novickis ar prezentāciju par publikāciju "FPGA Master-Based on Chip Communications Architecture for Cyclone V SoC Running Linux (Autori: Rihards Novickis, Modris Greitāns)" uzstājas starptautiskā konferencē CoDIT2018 (International Conference on Control, Decision and Information Technologies) Grieķijā, Saloniki.


9. - 11. aprīlis

Institūta zinātniskais direktors un vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās Apvārsnis2020 projekta "Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems —ENACT" partneru tikšanās pasākumā Madridē, Spānijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta nodevuma, kas saistīts ar prasību definēšanu projektā veidojamiem nākotnes lietu interneta risinājumu lietojuma demonstrējumiem. Institūts ir iesaistīts inteliģento transporta sistēmu lietojuma demonstrējumā.06.aprīlis

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols kopā ar pārstāvjiem no LMT Ingmāru Pūķi un Artūru Lindenbergu piedalās Somijas Transporta drošības aģentūras rīkotajā tikšanās pasākumā Helsinkos, lai ar potenciāliem sadarbības partneriem no Somijas - Vediafi, Dynniq Finland un  VTT, apspriestu progresu un sadarbības iespējas viedo transporta sistēmu jomā.


26.marts

Mūžībā aizgājusi ilggadēja Institūta darbiniece,pirmā Latvijas programmētāja

Dr. sc. comp. Ilze Irēna Ilziņa

Ilze Irēna Ilziņa 1957.g. absolvējusi LU Fizikas-matemātikas fakultāti, matemātiķe.  Institūtā strādājusi kopš tā dibināšanas dienas līdz aiziešanai pensijā, t.i. vairāk kā 40 gadus. Viss viņas darbs veltīts skaitļošanas tehnikas matemātiskā nodrošinājuma un programmatūras izstrādei. Viņa ir bijusi vadītāja informācijas apstrādes nodaļai, sistēmas matemātiskā nodrošinājuma nodaļai, interaktīvo skaitļošanas metožu un procesu laboratorijai, vadošā zinātniskā līdzstrādniece. Ieguvusi tehnisko zinātņu kandidātes grādu 1968.g., zinātņu doktores (Dr.sc.comp.) – 1992.g. Vairāk kā 25 zinātnisko publikāciju autore un līdzautore. Aktīvi piedalījusies LZA Terminoloģijas komisijas darbā, izstrādājot latviskos terminus IT jomā, bijusi arī Institūta zinātniskā sekretāre.

Institūts izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem...

Atvadīšanās notiks piektdien, 6.aprīlī, plkst. 15:00 Krematorijā.


Mūžībā aizgājis Institūta ilggadējs darbinieks

ALEKSANDRS

VERŠIŅINS

07.10.1957  –  26.03.2018.

Atvadīšanās Jaunciema kapos 5.aprīlī 11:00


Institūts izsaka visdziļāko līdzjūtību

piederīgajiem…


26.marts

Plkst.14:00 Institūta  “A” auditorijā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā notiek seminārs par ERAF projektu „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)” Nr.1.1.1.1/16/A/174 un tajā iegūtajiem rezultātiem.

Semināra programma


22.marts

Institūta vadošais pētnieks, zinātniskais direktors Modris Greitāns kā paneļdiskusijas „Nākotnes būve nākotnes pilsētā” eksperts  piedalās konferencē „Lattelecom Open City”.

Diskusijas temati:

  • Viedās pilsētbūves, būvniecības nosacījumi nākotnē;

  • Automatizācija un attālināta piekļuve vadības sistēmām;

  • Inžerniertehniskie risinājumi viedā pilsētvidē;

  • Pilsētas infrastruktūras pārvaldes risinājumi;

  • Energoefektivitāte kā obligāta, pašsaprotama prasība

 


6.-8. marts

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskie asistenti Aleksandrs Ļevinskis un Ingars Ribners piedalās ETSI inteliģentajām transporta sistēmām veltītā seminārā kas notiek Berlīnē (Vācijā). Pasaukuma ietvaros plānots iepazīties ar jaunumiem ITS standartizācijas jomā, veikt pārrunas un diskusijas par tālāko standarta attīstību, nodibināt kontaktus ar jomas esošiem specialistiem.
6.-7. marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols un asistents Rihards Novickis piedalās starptautiskajā pasākumā "ECSEL forum 2018" Varšavā, Polijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai.22. februāris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās Otrajā mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forumā Jelgavā, Latvijā, kur kā ielūgtais viesis paneļdiskusijā "Izglītības atbalsts nozarēm, inovācijām un jaunu produktu attīstīšanai" uzstājas ar prezentāciju "EDI sadarbība ar uzņēmumiem viedās ražošanas jomā ". Vairāk informācijas par pasākumu: http://mechanical.liaa.gov.lv/lv/19.-22.februāris

Pētnieks Rolands Šāvelis un zinātniskais asistents Niklāvs Barkovskis piedalās projekta I-MECH (Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems) pasākumā, kur ar tādiem partneriem kā  Philips, NXP Semiconductors, u.c. apspriež EDI inerciālo bezvadu sensoru uzstādīšanu industriālajās iekārtās. Tiek apspriestas projekta realizācijas detaļas un idejas saistībā ar turpmāko izpildes plānu.


16.februāris

Plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā, Dabas mājā notiek 2017. gada ievērojamāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanas ceremonija. Pērn decembrī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosauca nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē.

LZA prezidenta atzinību saņem Institūta pētnieku komanda – LZA korespondētājloceklis Modris Greitāns, Mg.sc.comp. Ingars Ribners, Mg.sc.ing. Aleksandrs Ļevinskis, Mg.sc.comp. Nauris Dorbe, Mg.sc.comp. Krišjānis Nesenbergs.

Institūtā radīts un aprobēts universāls bezpilota auto vadības risinājums un algoritmi transportlīdzekļu autonomai un kooperatīvajai braukšanai, ar ko Latvijā jau aprīkoti vairāki auto. Ar vienu no šiem auto Latvija izcīnīja iespēju būt starp 11 komandām no visas pasaules, kas piedalījās kooperatīvās braukšanas izaicinājumā Grand Cooperative Driving Challenge 2016 Nīderlandē.
Pirmie bezpilota auto braucieni Latvijā tika veikti 2017. gadā bijušajā Rumbulas lidlaukā un Biķernieku kompleksajā sporta bāzē. Šobrīd darbs pie bezpilota auto risinājumiem tiek turpināts, Institūtam sadarbojoties ar LMT, CSDD  un Singapūras jaunuzņēmumu „Pilot Automotive Labs”, lai bezpilota auto Latvijā kļūtu par ikdienu. Pateicoties šim sasniegumam Institūts ir uzsācis arī ES pētniecības programmas Apvārsnis2020 projektus partnerībā ar tādiem autoražošanas milžiem kā Daimler, BMW, Scania u.c.

Foto- Jānis Brencis
9.februāris

Pasākuma TechChill (https://www.techchill.co) ārzemju medijiem ietvaros notiek Institūtā izstrādāto bezpilota auto algoritmu demonstrācija. Pasākuma organizātors Latvijas Mobilais Telefons.6. -7. februāris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā "ARTEMIS Brokerage Event 2018" Berlīnē, Vācijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai.


24.janvāris

Jaunākajā žurnālā "ir" raksts - intervija ar Institūta zinātnisko direktoru, vadošo pētnieku Modri Greitānu, pētnieku Krišjāni Nesenbergu un asistentu Ingaru Ribneru "Latvijas zinātnieki rada mākslīgā intelekta risinājumu, kas jebkurai automašīnai ļauj kļūt gudrai un braukt bez cilvēka palīdzības. Lai to panāktu, mašīna jātrenē un jāskolo gluži kā cilvēks".


16. – 18.janvāris

Institūta zinātniskais direktors un Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās "Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems —ENACT" projekta atklāšanas tikšanās pasākumā Oslo, Norvēģijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija.


12.janvāris

Institūta vadošais pētnieks, zinātniskais direktors Modris Greitāns ar pitch prezentāciju par Institūta sadarbības piedāvājumiem jaunuzņēmumiem  piedalās pirmajā Latvijas Start-up kopienas forumā, kas notiek Teikā, koprades vietā Teikums un kuru rīko Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Labs of Latvia informatīvo atbalstu.

Labs of Latvia ir neitrāla platforma, kas radīta, lai apvienotu Latvijas startup kopienu. Labs of Latvia apkopo un nodrošina pasauleiSekojiet līdzi EDI aktivitātēm

EDI Logo - Elektronikas un datorzinātņu institūts, Lavija, Rīga