Aktualitātes

23. maijs


Pieteikšanās/ ierosinājumi: http://info.edi.lv/ediena2018_register

Vairāk informācijas (Facebook): http://info.edi.lv/ediena2018Sveicam mūsu kolēģi

Dr.sc.ing. Robertu Kadiķi

ar doktora grāda iegūšanu!2018. gada 19.aprīlī  RTU notika promocijas padomes atklātā sēde RTU P-08, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai elektronikas nozarē aizstāvēja ROBERTS KADIĶIS par tēmu "Efektīvas metodes kustīgu objektu atklāšanai un raksturošanai video ". Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē www.rtu.lv
23.aprīlis

Pirmdien, 23.aprīlī, plkst. 10:00 Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais nezināmajā" saruna ar EDI vadošo pētnieku, zinātnisko direktoru Modri Greitānu par  Institūtā veiktajiem biomedicīnas pētījumiem.


10. - 13. aprīlis

Zinātniskais asistents Rihards Novickis ar prezentāciju par publikāciju "FPGA Master-Based on Chip Communications Architecture for Cyclone V SoC Running Linux (Autori: Rihards Novickis, Modris Greitāns)" uzstājas starptautiskā konferencē CoDIT2018 (International Conference on Control, Decision and Information Technologies) Grieķijā, Saloniki.


9. - 11. aprīlis

Institūta zinātniskais direktors un vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās Apvārsnis2020 projekta "Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems —ENACT" partneru tikšanās pasākumā Madridē, Spānijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta nodevuma, kas saistīts ar prasību definēšanu projektā veidojamiem nākotnes lietu interneta risinājumu lietojuma demonstrējumiem. Institūts ir iesaistīts inteliģento transporta sistēmu lietojuma demonstrējumā.06.aprīlis

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols kopā ar pārstāvjiem no LMT Ingmāru Pūķi un Artūru Lindenbergu piedalās Somijas Transporta drošības aģentūras rīkotajā tikšanās pasākumā Helsinkos, lai ar potenciāliem sadarbības partneriem no Somijas - Vediafi, Dynniq Finland un  VTT, apspriestu progresu un sadarbības iespējas viedo transporta sistēmu jomā.


26.marts

Mūžībā aizgājusi ilggadēja Institūta darbiniece,pirmā Latvijas programmētāja

Dr. sc. comp. Ilze Irēna Ilziņa

Ilze Irēna Ilziņa 1957.g. absolvējusi LU Fizikas-matemātikas fakultāti, matemātiķe.  Institūtā strādājusi kopš tā dibināšanas dienas līdz aiziešanai pensijā, t.i. vairāk kā 40 gadus. Viss viņas darbs veltīts skaitļošanas tehnikas matemātiskā nodrošinājuma un programmatūras izstrādei. Viņa ir bijusi vadītāja informācijas apstrādes nodaļai, sistēmas matemātiskā nodrošinājuma nodaļai, interaktīvo skaitļošanas metožu un procesu laboratorijai, vadošā zinātniskā līdzstrādniece. Ieguvusi tehnisko zinātņu kandidātes grādu 1968.g., zinātņu doktores (Dr.sc.comp.) – 1992.g. Vairāk kā 25 zinātnisko publikāciju autore un līdzautore. Aktīvi piedalījusies LZA Terminoloģijas komisijas darbā, izstrādājot latviskos terminus IT jomā, bijusi arī Institūta zinātniskā sekretāre.

Institūts izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem...

Atvadīšanās notiks piektdien, 6.aprīlī, plkst. 15:00 Krematorijā.


Mūžībā aizgājis Institūta ilggadējs darbinieks

ALEKSANDRS

VERŠIŅINS

07.10.1957  –  26.03.2018.

Atvadīšanās Jaunciema kapos 5.aprīlī 11:00


Institūts izsaka visdziļāko līdzjūtību

piederīgajiem…


26.marts

Plkst.14:00 Institūta  “A” auditorijā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā notiek seminārs par ERAF projektu „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)” Nr.1.1.1.1/16/A/174 un tajā iegūtajiem rezultātiem.

Semināra programma


22.marts

Institūta vadošais pētnieks, zinātniskais direktors Modris Greitāns kā paneļdiskusijas „Nākotnes būve nākotnes pilsētā” eksperts  piedalās konferencē „Lattelecom Open City”.

Diskusijas temati:

  • Viedās pilsētbūves, būvniecības nosacījumi nākotnē;

  • Automatizācija un attālināta piekļuve vadības sistēmām;

  • Inžerniertehniskie risinājumi viedā pilsētvidē;

  • Pilsētas infrastruktūras pārvaldes risinājumi;

  • Energoefektivitāte kā obligāta, pašsaprotama prasība

 


6.-8. marts

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskie asistenti Aleksandrs Ļevinskis un Ingars Ribners piedalās ETSI inteliģentajām transporta sistēmām veltītā seminārā kas notiek Berlīnē (Vācijā). Pasaukuma ietvaros plānots iepazīties ar jaunumiem ITS standartizācijas jomā, veikt pārrunas un diskusijas par tālāko standarta attīstību, nodibināt kontaktus ar jomas esošiem specialistiem.
6.-7. marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols un asistents Rihards Novickis piedalās starptautiskajā pasākumā "ECSEL forum 2018" Varšavā, Polijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai.22. februāris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās Otrajā mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forumā Jelgavā, Latvijā, kur kā ielūgtais viesis paneļdiskusijā "Izglītības atbalsts nozarēm, inovācijām un jaunu produktu attīstīšanai" uzstājas ar prezentāciju "EDI sadarbība ar uzņēmumiem viedās ražošanas jomā ". Vairāk informācijas par pasākumu: http://mechanical.liaa.gov.lv/lv/16.februāris

Plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā, Dabas mājā notiek 2017. gada ievērojamāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanas ceremonija. Pērn decembrī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosauca nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē.

LZA prezidenta atzinību saņem Institūta pētnieku komanda – LZA korespondētājloceklis Modris Greitāns, Mg.sc.comp. Ingars Ribners, Mg.sc.ing. Aleksandrs Ļevinskis, Mg.sc.comp. Nauris Dorbe, Mg.sc.comp. Krišjānis Nesenbergs.

Institūtā radīts un aprobēts universāls bezpilota auto vadības risinājums un algoritmi transportlīdzekļu autonomai un kooperatīvajai braukšanai, ar ko Latvijā jau aprīkoti vairāki auto. Ar vienu no šiem auto Latvija izcīnīja iespēju būt starp 11 komandām no visas pasaules, kas piedalījās kooperatīvās braukšanas izaicinājumā Grand Cooperative Driving Challenge 2016 Nīderlandē.
Pirmie bezpilota auto braucieni Latvijā tika veikti 2017. gadā bijušajā Rumbulas lidlaukā un Biķernieku kompleksajā sporta bāzē. Šobrīd darbs pie bezpilota auto risinājumiem tiek turpināts, Institūtam sadarbojoties ar LMT, CSDD  un Singapūras jaunuzņēmumu „Pilot Automotive Labs”, lai bezpilota auto Latvijā kļūtu par ikdienu. Pateicoties šim sasniegumam Institūts ir uzsācis arī ES pētniecības programmas Apvārsnis2020 projektus partnerībā ar tādiem autoražošanas milžiem kā Daimler, BMW, Scania u.c.

Foto- Jānis Brencis
9.februāris

Pasākuma TechChill (https://www.techchill.co) ārzemju medijiem ietvaros notiek Institūtā izstrādāto bezpilota auto algoritmu demonstrācija. Pasākuma organizātors Latvijas Mobilais Telefons.6. -7. februāris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā "ARTEMIS Brokerage Event 2018" Berlīnē, Vācijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai.


24.janvāris

Jaunākajā žurnālā "ir" raksts - intervija ar Institūta zinātnisko direktoru, vadošo pētnieku Modri Greitānu, pētnieku Krišjāni Nesenbergu un asistentu Ingaru Ribneru "Latvijas zinātnieki rada mākslīgā intelekta risinājumu, kas jebkurai automašīnai ļauj kļūt gudrai un braukt bez cilvēka palīdzības. Lai to panāktu, mašīna jātrenē un jāskolo gluži kā cilvēks".


16. – 18.janvāris

Institūta zinātniskais direktors un Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās "Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems —ENACT" projekta atklāšanas tikšanās pasākumā Oslo, Norvēģijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija.


12.janvāris

Institūta vadošais pētnieks, zinātniskais direktors Modris Greitāns ar pitch prezentāciju par Institūta sadarbības piedāvājumiem jaunuzņēmumiem  piedalās pirmajā Latvijas Start-up kopienas forumā, kas notiek Teikā, koprades vietā Teikums un kuru rīko Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Labs of Latvia informatīvo atbalstu.

Labs of Latvia ir neitrāla platforma, kas radīta, lai apvienotu Latvijas startup kopienu. Labs of Latvia apkopo un nodrošina pasauleiSekojiet līdzi EDI aktivitātēm

EDI Logo - Elektronikas un datorzinātņu institūts, Lavija, Rīga