Aktualitātes

22.marts

Zinātniskais direktors, vadošais pētnieks Modris Greitāns apmeklēs konferenci Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Dabas mājā "Ko zinātnieki piedāvā Nacionālajam attīstības plānam ". Konferences mērķis ir stiprināt saikni starp pētniekiem, uzņēmējiem, politiķiem un valsts pārvaldes darbiniekiem, veicināt savstarpēju izpratni par to, kā akadēmiskās zinātnes idejas pārtop lietišķos pētījumos un no tiem veidojas inovatīvi risinājumi gan uzņēmējdarbībā, gan arī valsts pārvaldē.


20-22. marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas zinātniskais asistents Jānis Ārents piedalās Eiropas Robotikas forumā - ERF2019, Bukarestē Rumānijā. Pasākuma laikā tiek apmeklētas prezentācijas, darbnīcas un dažādas diskusiju sesijas, kas saistītas ar jaunākajām tendencēm un aktualitātem robotikas jomā, kā arī tiek apmeklētas projekta TRINITY darbnīcas "Kiberdrošība robotikā" http://www.trinityrobotics.eu/erf2019/cybersecurity-for-robotics-at-erf2019/ un "Efektīva ražošana" http://www.trinityrobotics.eu/erf2019/agile-production/. Foruma laikā tiek apmeklēti tīklošanās pasākumi, kuru ietvaros tiek popularizēti EDI sasniegumi datorredzes un robotikas jomās, kā arī veiktas sarunas par Eiropas projektu iesniegšanas iespējām.


7. marts

Institūta zinātniskais direktors M. Greitāns un kiberfizikālo sistēmu laboratorijas vadītājs K. Nesenbergs viesojās Nīderlandes Vēstnieka rezidencē, lai piedalītos augsta līmeņa apaļā galda diskusijā par veselības jomas nākotni un saistītajiem izaicinājumiem. Diskusijā piedalījās Philips CEE CEO un citi augsta ranga pārstāvji, Latvijas Veselības un Ekonomikas ministriju pārstāvji, ārsti, kā arī saistīto jomu pētnieki, uzņēmēji un jaunuzņēmumu pārstāvji.


5. marts

EDI darbinieki M. Greitāns, K. Nesenbergs, J. Judvaitis un A. Ļevinskis apmeklē informācijas dienu "Apvārsnis 2020 finanšu noteikumi: kā pareizi īstenot", kas notiek Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Informācijas dienas ietvaros tās apmeklētāji tiek iepazīstināti ar institūta sasniegumiem tādos Apvārsnis 2020 projektos, kā Trinity, ENACT, PRYSTINE, AutoDrive, I-MECH un 3Ccar.  4-7. marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošie pētnieki Kaspars Ozols un Roberts Kadiķis piedalās projekta BRAIN tikšanās pasākumā Taipejā, Taivānā. Pasākuma laikā, tiekoties ar BRAIN konsorcija partneriem, tiek diskutētas aktuālākās zinātnes problēmas, izvērtēts Apvārsnis 2020 ECSEL 2019 projekta uzsaukumu konkursa informācija, kā arī apspriests un rakstīts projekta pieteikums minētajam uzsaukumam.

 


23 - 28. februāris

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas programmēšanas inženieris Atis Elsts atrodas komandējumā uz Ķīnu, Tsinghua universitāti Pekinā, lai piedalītos konferencē International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN 2019) un prezentētu rakstu "Instant: A TSCH Schedule for Data Collection from Mobile Nodes”.


28.februāris

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieks Aleksandrs Ļevinskis piedalās " Connected Autonomous Driving with BMW and Udacity" pasākumā,   BMW pētniecības un inovācijas centrā, Minhenē. Pasākuma laika tiek popularizēti EDI sasniegumi pašbrausošo auto jomā un PRISTYNE projekta sagaidītie rezultāti starp nozares speciālistiem un industrijas pārstāvjiem.27-28. februāris

Zinātniskais direktors, vadošais pētnieks Modris Greitāns 27. un 28. februārī piedalās COST CA16226 SHELD-ON  aktivitātes tikšanās pasākumā Porto (Portugāle), kura ietvaros notiek vadības komitejas apspriede un darba grupu tikšanās.


26.februāris

EDI konferenču zālē notiek „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas” MOSAC biedru sanāksme, kuras pirmajā daļā EDI zinātniskais direktors Modris Greitāns sniedz prezentāciju par institūtu,  galvenajiem pētījumu virzieniem, sadarbības iespējām, kā arī jaunākajām IKT jomas tendencēm, kuras var būt aktuālas mašīnbūves un metālapstrādes nozarei saistībā ar Industry 4.0 un ražošanas digitalizāciju. Pēc tam MOSAC biedri iepazīstas ar EDI pētniecības infrastruktūru un laboratorijām.


20. februāris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas zinātniskais asistents Rihards Novickis Latvijas Zinātņu Akadēmijā uzstājas ar pētījuma prezentāciju par Institūtā radītu un aprobētu oriģināla pieeju mākslīgo neironu tīklu arhitektūras transformēšanai programmējamo loģisko masīvu struktūrās. Pētnieku komanda – LZA akadēmiķis Modris Greitāns, Dr.sc.ing. Kaspars Ozols, Mg.sc.ing. Rihards Novickis, Mg.sc.ing. Daniels Jānis Justs.


15. februāris

Pētnieks Ričards Cacurs un asistents Jānis Ārents piedalās forumā DIG-IN (https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/inovacija/aktualitates/dig_in/apraksts/) par inovatīvu digitālo tehnoloģiju izmantošanu industrijas pielietojumos. Forumā tiek prezentēta institūtā izstrādātā adaptīvā robota sistēma, kas izmantojot dažādus sensorus, datorredzi un dziļo mašīnmācīšanos spēj atpazīt un šķirot dažādus objektus, kā arī pielāgoties neplānotām situācijām mūsdienu dinamiskajos ražošanas apstākļos.


11. februāris

11.02.2019. Informatīvais seminārs par „Apvārsnis 2020” aktuālajiem IKT uzsaukumiem

2019. gada 11. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Nacionālais kontaktpunkts sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu (EDI) organizē informatīvu semināru – info dienu par iespējām piesaistīt finansējumu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 tuvākajos uzsaukumos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.

Norises laiks: 2019. gada 11. februāris no plkst. 13.00 līdz 15.00.

Norises vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Auditorija A, Dzērbenes iela 14, Rīga

Reģistrācija tiešsaistē:

Darba programma:

13:00

Pasākuma atklāšana


13:05 - 13:20

Īss ieskats "ICT Work programme 2018-2020”,  un tās "Upadate 2020" projekts. Andris Freimanis, VIAA, Latvijas NKP eksperts IKT tematikā


13:20 - 14:00


Izsludinātie IKT tematikas konkursi un kā atrast atbilstošo projekta pieteikuma gatavošanai, Andris Freimanis, VIAA, Latvijas NKP eksperts IKT tematikā

14:00 - 14:30

Iespaidi un gūtās atziņas pasākumā „ICT Event 2018” Vīnē, Andris Freimanis, VIAA, Latvijas NKP eksperts IKT tematikā, Modris Greitāns, Kaspars Ozols, Krišjānis Nesenbergs, Aleksandrs Levinskis, Jānis Judvaitis EDI.


14:30 - 15:00

Diskusija - kā meklēt partnerus konkrētiem projektu uzsaukumiem. Jautājumi un atbildes, konsultācijas.


Prezentācijas:


1.    A.Freimanis „Ieskats 2020.gada WP”
2.    A.Freimanis „Izsludinātie IKT tematikas konkursi

Seminārs notiek ERAF projekta „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" (SS3) Projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/015 ietvaros.


11-13. februāris

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieks Aleksandrs Ļevinskis piedalās "Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable (AutoDrive)" projekta ikgadēja vīzijas pasaukumā Ambergā, Vācijā. Pasākumā laikā arī tiek apspriesta un plānota  projekta turpmākā realizācija.8.februāris

Plkst. 16:00 Latvijas Zinātņu akadēmijā, portretu zālē notiek 2018. gada ievērojamāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanas ceremonija. Pērn decembrī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosauca nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē.
LZA prezidenta atzinību saņem Institūta pētnieku komanda – LZA akadēmiķis Modris Greitāns, Dr.sc.ing. Kaspars Ozols, Mg.sc.ing. Rihards Novickis, Mg.sc.ing. Daniels Jānis Justs par Institūtā radītu un aprobētu oriģināla pieeju mākslīgo neironu tīklu arhitektūras transformēšanai programmējamo loģisko masīvu struktūrās.


Mākslīgo neironu tīklu (MNT) pielietojumi strauji ienāk visās dzīves jomās – transports, ražošana, medicīna u.c. Tāpat strauji attīstās arī datu apstrādes pārnese no klasiskiem datoriem uz iegultām sistēmām, t.sk. programmējamiem loģiskiem masīviem (FPGA). Reāla laika procesiem vitāli svarīgi ir nodrošināt augstu ātrdarbību. Radītā jaunā pieeja MNT arhitektūras
transformēšanai FPGA struktūrās  veido resursu izmantošanas ziņā efektīvu MNT implementāciju, kas nodrošina augstu izejas datu biežumu. Pieeja ir aprobēta Apvārsnis2020 projekta 3CCar ietvaros, demonstrējot elektriskā automobiļa četru riteņu piedziņas kontroli, ieejā izmantojot 17 sensoru datus.

Vairāk info ir atrodama:  http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4739&Itemid=87
7 - 8. februāis

Elektronikas un datorzinātņu institūtā viesojas Rīgas Kristīgās vidusskolas 6. -9. klases skolēnu grupas. Ekskursijas laikā skolēniem tiek prezentēti EDI pētniecības virzieni un dota iespēja pašiem izmēģināt kaut ko no elektronikas – salikt elektroniskās komponentes uz maketēšanas plates.HiPEAC tīkla seminārs 19. februārī Rīgā, Dzērbenes ielā 14

2019.g. 19.februārī, sadarbībā ar HiPEAC tīklu, aicinām Jūs piedalīties seminārā, kurā tā dalībnieki tiks iepazīstināti ar HiPEAC tīklu un tā piedāvātajām iespējām, kā arī ar pētniecības un attīstības (P&A) aktivitātēm Latvijas uzņēmumos un universitātēs/zinātniskajos institūtos. Lai veicinātu sadarbību starp uzņēmējiem un universitātēm/zinātniskajiem institūtiem, semināra laikā ir paredzētas vairākas tīklošanās sesijas/kafijas pauzes. Semināra darba kārtība pieejama pielikumā.14-16.janvāris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas zinātniskais asistents Rihards Novickis piedalās AENAS, ARTEMIS-IA un EPoSS organizētajā pasākumā "ECS Brokerage Event 2019"  Briselē, Beļģijā. Tīklošanās pasākuma laikā tiks apspriesta EVISION (Embedded Vision Systems For Autonomy and Safety) projekta ideja ar esošajiem un topošajiem konsorcija dalībniekiem.14-16.janvāris 

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Kaspars Ozols piedalās "Digital Technologies, Advanced Robotics and increased Cyber-security for Agile Production in Future European Manufacturing Ecosystems" ( TRINITY ) projekta atklāšanas pasākumā Tamperē, Somijā. Projekta pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija.8-10.janvāris

Institūta zinātniskais direktors un Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās "Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems —ENACT" projekta partneru tikšanās pasākumā Parīzē, Francija. Partneru tikšanās laikā tiek apspriestaprojekta izpildes gaita, sasniegtie rezultāti, radušās problēmas un to risinājumi.1.janvāris

Elektronikas un datorzinātņu institūts iesaistās mazo-vidēju uzņēmumu robotizēšanā

Elektronikas un datorzinātņu (EDI) institūts ar 2019. gada 1. janvāri ir uzsācis „Apvārsnis 2020” projektu "Digitālās tehnoloģijas, viedā robotika un paaugstināta kiberdrošība ātrākai ražošanai nākotnes Eiropas ražošanas ekosistēmā" (TRINITY). Projekta galvenais mērķis ir izveidot daudzdisciplīnu un sinerģisku vietējo digitālo inovāciju centru (DIHs) tīklu, kas sastāv no pētniecības centru, uzņēmumu un universitāšu grupām, kas aptver plašu tematu loku un kas var veicināt ātras ražošanas koncepta attīstību, kur viedā robotika ir kā dzinējspēks, bet digitālie rīki, datu privātums un kiberdrošības tehnoloģijas, kā atbalsta rīki modernu robotisku sistēmu ieviešanai ražošanas procesos. Kā uzsver TRINITY projekta koordinatore un Tamperes Universitātes profesore Minna Lanz: "Elastīgi un efektīvi pielietota robotika ir veids kā Eiropa spēs saglabāt gan ražošanu, gan darbavietas Eiropā".

Lai 48 mēnešu laikā sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, tā īstenošanā ir iesaistījušies 16 partneri no Somijas, Norvēģijas, Slovēnijas, Grieķijas, Ungārijas, Vācijas, Beļģijas, Latvijas, Īrijas un Lietuvas ar kopējo budžetu - 25 miljono eiro.

Projekta rezultātā, minētajos DIH, būs pieejamas metodes, rīki un instrumenti, lai sasniegtu viedu, elastīgu un pārkonfigurējamu ražošanu, kas nodrošinās Eiropas labklājību nākotnē. Tīkls sāks savu darbību, attīstot atlasītus demonstratorus robotikas jomās, lai veicinātu ātru ražošanu, piem. sadarbību robotikā, tostarp sensorās sistēmas, lai nodrošinātu drošību, efektīvas lietotāja saskarnes, kas balstītas uz papildināto realitāti un runu, IoT, droši bezvadu tīkli u.c. Šie demonstranti kalpos kā references implementācija divām atklātām konkursu kārtām, kurās TRINITY DIHs atbalstīs uzņēmumus ar elastīgām ražošanas vajadzībām un stabiliem biznesa plāniem, lai veicinātu to ražošanas procesus. Papildus tehnoloģiski orientētiem pakalpojumiem, galvenokārt laboratorijām ar progresīvām robotu tehnoloģijām, DIH tīkls piedāvās mācību un konsultāciju pakalpojumus, tostarp atbalstu biznesa plānošanai un finansējuma piesaistei.

Ar mērķi samazināt patērēto laiku un izmaksas liela mēroga WSN/IoT tīklu ieviešanai ražošanas vidē, kā arī padarīt ražošanu gudrāka, optimizētāku un efektīvāku, izmantojot uz mākslīgā intelekta balstītas robotiskas sistēmas, EDI galvenais uzdevums šajā projektā būs konkrētā jomā veikt eksperimentus un saistītos pētījumus sadarbībā ar uzņēmumiem, kā arī sadarboties, lai veidotu jaunus projektu uzsaukumus, un atbalstītu izplatīšanas un komunikācijas / tīklu veidošanas aktivitātes. Bez tam, EDI piedalīsies biznesa plānošanas un TRINITY izglītības un apmācības zināšanu nodošanā, nodrošinās piekļuvi EDI IoT/WSN heterogēnam sensoru tīklam un bezvadu sensoru tīklam, kas ļauj veikt eksperimentālos pētījumus ar sensoru tīkliem un bezvadu tīkla protokoliem, kā arī nodrošinās piekļuvi mākslīgo neironu tīklu algoritmiem un metodēm objektu atklāšanai, atpazīšanai, klasifikācijai un kontrolei, ko var izmantot datorredzes balstītās sistēmās, lai automatizētu / optimizētu dažādus rūpnieciskos procesus.

Vairāk par TRINITY projektu iespējams uzzināt sazinoties ar Dr. Kasparu Ozolu (+371 67558161, kaspars.ozols@edi.lv) vai https://projects.tuni.fi/trinity/

Mūžībā aizgājis ilggadējs darbinieks

kopš Institūta dibināšanas

Dr. Habil. Sc. Comp,  Vadošais pētnieks

ALDIS BAUMS

16.02.1932 – 01.01.2019.

Izvadīšana notiks 8.janvārī plkst. 13.00

no  I. Meža Kapu kapličas2018. gada notikumu arhīvs


Sekojiet līdzi EDI aktivitātēm

EDI Logo - Elektronikas un datorzinātņu institūts, Lavija, Rīga